Oberoende Besiktnings-/värderingsman förordnad av
Sveriges Handelskamrar

Magnus Bengtsson

Är utsedd till förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar för 2021.

Privatpersoner, företag, skilsmässor och dödsbon. lbland ställs man inför olika situationer där en oberoende besiktnings-/värderingsperson måste tillkallas via Sveriges Handelskamrar för att anskaffa ett gällande värdeintyg för ett fordon.

Medlem nr: 7393 i Mercedes-Benz Klubben Sverige.