Magnus Bengtsson. Ägare utav BengtssonBil Premium Selection är utnämnd av Sveriges Handelskamrar till Förordnad besiktnings-/värderingsman 2020.

Stolt och glad är jag nu utnämnd till oberoende Besiktnings – / Värderingsman av Sveriges Handelskamrar.

Finansbolag, försäkringsbolag, bilbolag. Privatpersoner, olika företag, advokater och dödsbon mm

Alla ställs vi inför olika situationer där oberoende besiktnings- /värderingspersoner måste tillkallas via Sveriges Handelskamrar för att anskaffa ett lagligt och gällande värderingsintyg för ett fordon.

Jag finns då över mobil 0709 580 911 eller mail här eller på Linkedin för vidare konsultation och offert.

Med vänlig hälsning Magnus Bengtsson 

Kontakta mig