Rör inte min parkeringsplats.

Under den rubrik ska frågan om tillgången till parkering uppmärksammas i Royal Swedish Automobile Club – Kungliga Automobil Klubben ( KAK )

Idag inbjuden av KAK till intressant möte med politiker i frågan.

Jag själv ser bekymrat på kommande 4 års styrande i Stockholm Stadshus. Där gator blir uteserveringar, p-platser tas bort och vägar stängs av för genomfart med omvägar och köer till följd.

Parkeringen är nödvändig för fungerande städer. En levande stad kräver p-platser för folks konsumtion, företags överlevnad och övrigt familjepussel. En företagare behöver dessutom lastzoner och p-platser för kunder som ska ta sig dit.

När nya bostäder byggs måste man planera att i garage under bygga p-platser. Inte via drömmar att 1 på 10 behöver eller en plats för bildelningstjänst finns att hyra. Verkligheten ser annorlunda ut.

I den perfekta världen om 10 år när alla kör nya elbilar som tjänstebilar tar inte dom mindre plats. Dessutom alla de begagnade bilarna som drivs av bensin och diesel som körs av vanliga familjer. De uppgår idag till ca 5 miljoner bilar i Sverige. De är inte försvunna år 2030 och ska också parkera.

God tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet. Städer och platser som vill vara attraktiva för besökare måste planera in bilen även i framåt. Ej förvånande studier visar att bilburna kunder handlar mer varor och därmed är extra viktiga för handel och annan service.

Trots detta planerar många av landets kommuner att minska antalet p-platser samtidigt som antalet bilar i antal ökar?! Det är en ekvation som jag inte ser gå ihop. Här måste bestämmande politiker våga vakna. Platser finns och går att skapa.

En bil som står parkerad släpper inte ut någonting. En bil som letar parkering i timmar körande runt runt och leta gör det.
#rörinteminparkering#kak#utanbilenstannarsverige#bengtssonbil

Kontakta mig