Magnus Bengtsson är utnämnd av Sveriges Handelskamrar till förordnad oberoende värderingsman

Stolt och glad är jag nu utnämnd till oberoende Besiktnings – / Värderingsman förordnad av Sveriges Handelskamrar.

Finansbolag, försäkringsbolag, Bilbolag. Privatpersoner.

Alla ställs vi inför olika situationer där oberoende besiktnings- /värderingspersoner måste tillkallas via Sveriges Handelskamrar för att anskaffa ett lagligt och gällande värderingsintyg för ett fordon.

Jag finns då över mobil eller mail här eller på Linkedin, Facebook , Instagram för vidare konsultation och offert.

Med vänlig hälsning Magnus Bengtsson 0709580911 mb@bengtssonbil.se

Kontakta mig